Share Khóa Học Prototype 101 UXUI Keyframe Motion Design

Liên hệ

Khóa học UXUI Keyframe sẽ giúp bạn Sử dụng thành thạo After Effects để tạo ra các chuyển động cho thiết kế UX/UI, đặc biệt để thể hiện các concept chuyển động như: Micro-Interaction, Landing Page, Prototype Concept…

Prototype 101 UXUI Keyframe Motion Design
Share Khóa Học Prototype 101 UXUI Keyframe Motion Design

Liên hệ

Nhận ngay Trao đổi khoá học
Danh mục: ,