Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Afa

Liên hệ

Chương trình Phân Tích Báo Cáo Tài Chính AFA cung cấp cho người học một nền tảng kiến thức căn bản và toàn diện về khả năng đọc từng thông tin trên báo cáo tài chính 

Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Afa
Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Afa

Liên hệ

Nhận ngay Trao đổi khoá học
Danh mục: ,