Share Khóa học Cinema 4D Keyframe Basic Level 2 Online

Liên hệ

Khóa học Cinema 4D Keyframe sẽ giúp bạn Nắm vững các Modeling Object, ứng dụng phương pháp đặt Key Animation, biết cách sử dụng các Deformer, làm quen với Module Mograph thần thánh, Tìm hiểu tạo hình Nhân Vật Character, nắm rõ cách trải UV Map và ứng dụng Environment vào 3D Scene.

Share Khóa học Cinema 4D Keyframe Basic Level 2 Online
Share Khóa học Cinema 4D Keyframe Basic Level 2 Online

Liên hệ

Nhận ngay Trao đổi khoá học